Kroppen og nervesystemet kan tilpasse sig, hvilket betyder at langvarige og kroniske smerter kan behandles effektivt.

Moderne smertebehandling

Hvordan?

Behandling af langvarige eller tilbagevendende smerter kræver mere end blot smertelindring.

Smerterne kan behandles.
Moderne smertebehandling adskiller sig væsentligt fra traditionel behandling på mange områder. Smerter er påvirket af mange forskellige mekanismer og kan ændres derigennem. 

Frygt og bekymring samt en ofte stor uvished omkring smerterne fører ofte til undgåelse af bevægelser af det smerteramte område, hvilket ofte er en ond spiral.

Spiralen skal brydes, så du kan få kontrol over smerterne.

Du kan blive smertefri og vende tilbage til de aktiviteter du er begrænset fra

Langvarige og tilbagevendende smerter er et komplekst fænomen der er påvirket af både fysiske, psykiske og sociale faktorer. Smerterne handler ikke kun om skade, slid og den fysiske diagnose. 

Det handler i høj grad om et nervesystem der er i øverste alarmberedskab og smerterne er et beskyttelsessignal. Ofte er alarmberedskabet blevet uhensigtmæssigt følsomt.

I stedet for at reagere på farlige indbrudstyve, så reagere alarmen på edderkopper og vindsus. Heldigvis er alarmsystemet modtageligt overfor ændringer og kan dermed skrues ned.

Moderne smertevidenskab og nyeste forskning bidrager med løsninger og strategier til behandlingen af smerterne.

Forløb

Et forløb skaber sammenhæng og giver tryghed i den proces du skal igennem. Der er brug for justeringer undervejs og alle de nye oplevelser.

Forløbet varierer i længde og omfang alt efter behovet samt dine ønsker. Forløbet planlægges i forlængelse af den gratis uforpligtende konsultation, hvis du ønsker at fortsætte. 

Kroniske smerter

Vil du gerne vide mere

Kontakt os i dag