Forsamtale og forventningsafstemning før du beslutter dig om et forløb er noget for dig

Helt uforpligtende - gælder både fysisk og online.

Book gratis konsultation

Gælder både fysiske og online

Moderne smertevidenskab og dig i fokus.

Din gratis konsultation varer op til 50 minutter.

Det er vigtigt at du føler dig forstået, hørt og mødt lige der hvor du er. Hele din smertehistorie og dine erfaringer bliver taget med, så du kan få den rette vejledning og at vi sammen kan skabe et forløb tilpasset dig. 

Med udgangspunkt i dig og din historie vil vi tale om hvordan et forløb mod større frihed fra smerterne vil se ud. Samt informere om hvordan jeg kan hjælpe dig og støtte dig i den proces. 

Hvad kan et forløb indeholde?

Ingen forløb er ens men du kan roligt forvente at få:

Din gratis konsultation

Vil du gerne vide mere

Kontakt os i dag