Akut smerte- eller
skadesbehandling

Grundig undersøgelse og diagnostik
Rådgivning og vejledning til hvordan du bedst kommer videre

Få en kortere periode med smerter

Diagnosticering og behandling af dine smerter. Få en grundig og nuanceret forklaring af dit problem og løsninger du selv kan håndtere og dermed hjælpe dig selv.

Der er afsat god tid til, at du kan fortælle din historie, så jeg med større sikkerhed forstår dig og din situation. Du får en grundig fysisk undersøgelse baseret på din historie og dit problem.

Der suppleres med fysiske test af eks. din styrke. Sammen finder vi en konklusion på din udfordring og finder en plan der passer til dig og din situation.

Ved hjælp af samtale finder vi også frem til adfærd, som kan bidrage til eller afhjælpe smerte.

Samtalen er også med til at mindske forvirring og skabe klarhed.

Den efterfølgende plan, kan bestå i konkrete ændringer i adfærd, ændringer af bevægelse, ændringer af fysisk aktivitet, ændringer af øvelser, ændringer i din træning,

men altid en ændring du har lyst til og aldrig en ændring du er tvunget til.

Førstegangsundersøgelse

Priser der følger overenskomsten for fysioterapi – se taksterne her: Aktuelle takster

Du kan opnå tilskud til behandling fra sygesikringen “dk” og de fleste private sundheds- og ulykkesforsikringer (spørg i chatten hvordan og hvor meget). Alle fysioterapeuter tager imod henvisninger, men ikke alle kan modtage tilskud fra det offentlige. 

Du kan ikke få tilskud fra det offentlige hos QALY